มุมเด็กน่ารัก
Link การศึกษา
 
   ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ

 
 
 
 
:: เกียรติยศความภาคภูมิใจ::โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑ ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20230   โทรศัพท์ 0-3849-0553   โทรสาร 0-3849-0553